เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th
 
 
 

 


  วันนวมินทรมหาราช
    วันที่ 13 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลจันทบเพชร โดย นายสันติ อุทุมพร นายกเทศมนตรีตำบลจันท...
  ประชุมปรึกษาหารือการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาบายแ...
   

วันที่ 6 ตุลาคม 2566

กองการศึกษา เทศบาลตำบลจันทบเพชร
ดำเนินการประชุมปรึกษาหารือการ...

  ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 ครั้งท...
    วันที่ 27 กันยายน 2566 งานกิจการสภาเทศบาลตำบลจันทบเพชร โดยสำนักปลัด นายสันติ อุทุมพร นายกเทศมนตร...
  โครงการเสริมสร้างให้ความรู้ การดูแลสุขภาพและทักษะก...
   

วันที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 9.00 น.
กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลจันทบเพชร
...

 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2562

 
วันเพ็ญเดือนสิบสอง "วันลอยกระทง"
คุยเฟื่องเรื่องกระท่อม

 

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงาน