เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป้นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 31 ม.ค. 2567 ]46
2 ประกาศ ก.ท.จ.บร. เรื่อง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 3 เม.ย. 2566 ]44
3 ประกาศ ก.ท.จ.บร. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข เกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัด เทศบาลที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ2019 [ 3 เม.ย. 2566 ]43
4 ประกาศ ก.ท.จ.บร.เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนตำแหน่งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ. 2561 [ 21 มี.ค. 2566 ]38
5 ประกาศ ก.ท.จ.บร. เรื่อง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ. 2566 [ 13 มี.ค. 2566 ]40
6 ประกาศ ก.ท.จ.บร. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข เกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ฉบับที่ 2 [ 1 พ.ย. 2565 ]43
7 ประกาศ ก.ท.จ.บร. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับกระบวนการสอบแข่งขัน พ.ศ. ๒๕๕๘ [ 10 ต.ค. 2565 ]39
8 รายงานการจัดทำประกาศ ก.ท.จ.บุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2557 [ 3 ต.ค. 2565 ]49
9 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร [ 27 เม.ย. 2565 ]112
10 การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [ 27 เม.ย. 2565 ]97
11 การพัฒนาบุคลากร [ 27 เม.ย. 2565 ]106
12 การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร [ 27 เม.ย. 2565 ]103
13 มาตรฐานการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล [ 27 เม.ย. 2565 ]103