เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 152 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ รายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 11 ก.ค. 2567 ]17
2 ออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 3 ก.ค. 2567 ]3
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 2 ก.ค. 2567 ]12
4 ประกาศเทศบาลตำบลจันทบเพชร เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 10 มิ.ย. 2567 ]22
5 ประกาศเทศบาลตำบลจันทบเพชร เรื่อง นโยบายด้านการพัฒนาและเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) ของเทศบาลตำบลจันทบเพชร [ 4 มิ.ย. 2567 ]3
6 รายงานงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน2567 [ 13 พ.ค. 2567 ]10
7 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๑)ประจำปี2567 [ 18 เม.ย. 2567 ]7
8 ประกาศอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมของราคาทรัพย์สิน [ 3 เม.ย. 2567 ]14
9 รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ.2566 [ 13 มี.ค. 2567 ]19
10 รายงานงบรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 2567 [ 13 มี.ค. 2567 ]14
11 สรุปประเด็นปัญหาจากการจัดประชุมชี้เเจงทำความเข้าใจการใช้บัญชีราคาประเมิณทรัพย์สิน [ 12 มี.ค. 2567 ]11
12 ประกาศเทศบาลตำบลจันทบเพชร รายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 28 ก.พ. 2567 ]28
13 กำหนดอัตรค่าเช่าขั้นต่ำ ในการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สิน [ 28 ก.พ. 2567 ]8
14 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 19 ก.พ. 2567 ]23
15 รายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2567 [ 7 ก.พ. 2567 ]24
16 รายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2566 [ 25 ม.ค. 2567 ]26
17 รายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 [ 25 ม.ค. 2567 ]17
18 รายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2566 [ 25 ม.ค. 2567 ]15
19 ประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สิน [ 22 ม.ค. 2567 ]16
20 มอบหมายให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่ [ 4 ม.ค. 2567 ]1
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8