เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภา
ข้อมูลทั้งหมด 34 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 [ 27 ธ.ค. 2566 ]1
2 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 [ 27 ก.ย. 2566 ]1
3 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 3 [ 30 ส.ค. 2566 ]1
4 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 [ 20 ก.ค. 2566 ]2
5 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 [ 22 พ.ค. 2566 ]1
6 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 [ 3 มี.ค. 2566 ]32
7 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่แรก ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 [ 28 ก.พ. 2566 ]0
8 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 [ 9 ม.ค. 2566 ]35
9 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 [ 27 ก.ย. 2565 ]38
10 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 [ 20 ก.ย. 2565 ]30
11 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2 [ 29 ส.ค. 2565 ]31
12 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 [ 30 พ.ค. 2565 ]87
13 รายงานการประชุมสภาสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 [ 28 ก.พ. 2565 ]90
14 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 [ 22 ธ.ค. 2564 ]88
15 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 [ 24 ก.ย. 2564 ]89
16 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2 [ 26 ส.ค. 2564 ]86
17 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 [ 14 ส.ค. 2564 ]90
18 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 [ 13 พ.ค. 2564 ]92
19 รายงานการประชุมสภาเทศบาล ครั้งแรก [ 7 พ.ค. 2564 ]87
20 การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 [ 7 ส.ค. 2563 ]208
 
หน้า 1|2