เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th

 
 
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 อำนาจหน้าที่ [ 28 เม.ย. 2565 ]145
2 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลจันทบเพชร เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงและปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ. 2563 [ 14 ก.ย. 2563 ]102
3 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลจันทบเพชร เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2555 [ 1 ต.ค. 2562 ]111
4 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลจันทบเพชร เรื่อง การขุดดิน ถมดินและการขนย้ายดิน พ.ศ. 2555 [ 1 ต.ค. 2562 ]117
5 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลจันทบเพชร เรื่อง การกำกัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2553 [ 1 ต.ค. 2562 ]104
6 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลจันทบเพชร เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2555 [ 1 ต.ค. 2562 ]102
7 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลจันทบเพชร เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2555 [ 1 ต.ค. 2562 ]107
8 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลจันทบเพชร เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่1) พ.ศ. 2560 [ 1 ต.ค. 2562 ]112