เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2562

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ระดับต้น)
 
นายจักรกริช  เคล้าพิมาย
นักวิชาการสาธารณสุข
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


(ว่าง)
(ว่าง)

เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
นายไพทูรย์  ภูมิกาศ

 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายจีรเดช  ชัยหลาก

  นายภูภัท แสงปราบภัย
คนงานทั่วไป

 คนสวน