วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ก.พ. 2567
จ้างเหมารถเครื่องเสียง สำหรับประชาสัมพันธ์ข้อมูลขบวนแห่ ในงานเครื่องเคลือบพันปีประเพณีบ้านกรวด ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2567
จ้างจ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องนายกฯ เลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๙-๐๐๒๒,ห้องเลขาฯ เลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๗-๐๐๑๐ และห้องกองการศึกษา เลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๙-๐๐๑๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) Brother เพือใช้งานภายในกองสาธารณสุขฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุโครงการสนับสนุนการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน จำนวน ๔ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสนาม (แผ่นกระดานรองหลังสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วย) จำนวน ๑ ชุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุจราจร (กรวยจราจร) จำนวน ๑๖ อัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายและน้ำยาพ่นหมอกควัน) กองสาธาฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2567
จ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์พร้อมซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆของรถยนต์รถยนต์กู้ชีพกู้ภัย (EMS) ทะเบียน นข ๓๕๙๗ บุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2567
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียนในศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดสายโท ๖ เหนือ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ระหว่างวันที่ 1 - 29 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง