เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th

 
 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเทศบาลตำบลจันทบเพชร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]42
2 ประกาศเทศบาลตำบลจันทบเพชร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]41
3 ประกาศ กทจบุรีรัมย์ เรื่องหลักเกณฑ์และเงือนไขเเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]44
4 ประกาศ ก.ท.จ.บร. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 [ 1 พ.ย. 2564 ]40
5 ประกาศ ก.ท.จ.บร. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาล พ.ศ.2558 [ 10 พ.ค. 2564 ]44