เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th
 
 
ประกาศ
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ระเบียบสภาเทศบาลตำบลจันทบเพชร ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2566 [ 4 ก.ย. 2566 ]16
2 เชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมััยที่ 4 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 [ 22 ธ.ค. 2565 ]19
3 แจ้งประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 [ 16 ก.ย. 2565 ]19
4 เชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมััยที่ 3 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2 [ 22 ส.ค. 2565 ]20
5 เชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมััยที่ 3 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 [ 10 ส.ค. 2565 ]19
6 แจ้งประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 [ 26 ก.ค. 2565 ]19
7 เชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมััยที่ 2 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 [ 20 พ.ค. 2565 ]18
8 แจ้งประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 [ 26 เม.ย. 2565 ]19
9 เชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมััยแรก ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 [ 18 ก.พ. 2565 ]19
10 แจ้งประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 [ 26 ม.ค. 2565 ]17
11 ประกาศ เรื่องเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564 [ 26 พ.ย. 2564 ]86
12 ประกาศ เรื่องเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 [ 28 ก.ย. 2564 ]88
13 ประกาศเทศบาลตำบลจันทบเพชร เรื่อง ระเบียบสภาเทศบาลตำบลจันทบเพชร ว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลตำบลจันทบเพชร พ.ศ. 2564 [ 17 ก.ย. 2564 ]172
14 ส่งประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา [ 7 พ.ค. 2564 ]198
15 ประกาศสภาเทศบาลตำบลจันทบเพชร [ 7 พ.ค. 2564 ]217
16 ประกาศสภาเทศบาลตำบลจันทบเพชร [ 6 พ.ค. 2564 ]192