เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 186 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศใช้ราคากลาง โครงการปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนภายในหมู่บ้านสายโท 6 ใต้ หมู่ที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 19 ก.พ. 2567 ]7
2 ประกาศใช้ราคากลาง โครงการปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนภายในหมู่บ้านสายโท 8 เหนือ หมู่ที่ 8 ปีงบประมาณ 2567 [ 19 ก.พ. 2567 ]12
3 ประกาศใช้ราคากลาง โครงการปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนภายในหมู่บ้านสายโท 5 ใต้ หมู่ที่ 3 ปีงบประมาณ 2567 [ 19 ก.พ. 2567 ]6
4 ประกาศผู้ชนะ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนภายในหมู่บ้านสายโท 5 เหนือ หมู่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 4 ม.ค. 2567 ]11
5 ประกาศผู้ชนะ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนภายในหมู่บ้านสายโท 5 กลาง หมู่ 13 ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 4 ม.ค. 2567 ]11
6 ประกาศผู้ชนะ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนภายในหมู่บ้านสายโท 4 ใต้ หมู่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 4 ม.ค. 2567 ]9
7 ประกาศผู้ชนะ โครงการซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลจันทบเพชร ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 4 ม.ค. 2567 ]7
8 ประกาศใช้ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนภายในหมู่บ้านสายโท 5 เหนือ หมู่ที่ 2 งบประมาณ 2566 [ 28 ธ.ค. 2566 ]11
9 ประกาศใช้ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนภายในหมู่บ้านสายโท 5 กลาง หมู่ที่ 13 งบประมาณ 2566 [ 28 ธ.ค. 2566 ]9
10 ประกาศใช้ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนภายในหมู่บ้านสายโท 4 ใต้ หมู่ที่ 10 งบประมาณ 2566 [ 28 ธ.ค. 2566 ]9
11 ประกาศใช้ราคากลาง โครงการซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลจันทบเพชร งบประมาณ 2566 [ 28 ธ.ค. 2566 ]10
12 ประกาศใช้ราคากลาง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ภาคเรียนที่ 2/2566 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 – 26 เมษายน 2567 [ 30 ต.ค. 2566 ]21
13 ประกาศใช้ราคากลาง โครงการปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนภายในหมู่บ้านสายโท 6 ใต้ หมู่ที่ 5 [ 18 ต.ค. 2566 ]38
14 ประกาศใช้ราคากลาง โครงการบูรณะซ่อมแซมถนนลาดยาง ถนนภายในหมู่บ้านสายโท 5 ใต้ หมู่ที่ 3 [ 18 ต.ค. 2566 ]30
15 ประกาศใช้ราคากลาง โครงการบูรณะซ่อมแซมถนนลาดยาง ถนนภายในหมู่บ้านสายโท 3 หมู่ที่ 1 [ 18 ต.ค. 2566 ]31
16 ประกาศใช้ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับพร้อมลงหินคลุก ถนนภายในหมู่บ้านสายโท 7 หมู่ที่ 6 [ 18 ต.ค. 2566 ]31
17 ประกาศใช้ราคากลาง โครงการก่อสร้างซุ้มประตูหมู่บ้าน บ้านสายโท 8 เหนือ หมู่ที่ 8 ปีงบประมาณ 2566 [ 29 ส.ค. 2566 ]30
18 ประกาศใช้ราคากลาง โครงการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กศาลาประชาคม บ้านสายโท 5 กลาง หมู่ที่ 13 ปีงบประมาณ 2566 [ 29 ส.ค. 2566 ]27
19 ประกาศใช้ราคากลาง โครงการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กศาลาประชาคม บ้านสายโท 8 ใต้ หมู่ที่ 9 ปีงบประมาณ 2566 [ 29 ส.ค. 2566 ]30
20 ประกาศใช้ราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์ บ้านสายโท 7 หมู่ที่ 6 ปีงบประมาณ 2566 [ 29 ส.ค. 2566 ]26
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10