เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th

 
 
การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
ข้อมูลทั้งหมด 3 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศกทจ.บร. เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี สำหรับพนักงาน [ 3 ต.ค. 2565 ]36
2 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำปี และพนักงานจ้าง [ 3 ต.ค. 2565 ]36
3 ประกาศกทจ.บร.เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทาวงวินัย พ.ศ. 2558 [ 3 ต.ค. 2565 ]35