เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th

 
 
ประชาสัมพันธ์งานกิจการสภา
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เชิญประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมััยที่ 1 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 [ 22 ก.ย. 2565 ]33
2 เชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมััยที่ 3 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2 [ 22 ส.ค. 2565 ]48
3 เชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 [ 11 ส.ค. 2565 ]81
4 เชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 [ 4 ส.ค. 2565 ]85
5 เชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 [ 15 มิ.ย. 2565 ]82
6 เชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมััยที่ 2 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 [ 20 พ.ค. 2565 ]30
7 เชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมััยแรก ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 [ 18 ก.พ. 2565 ]30
8 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564 [ 26 พ.ย. 2564 ]86
9 ประกาศเทศบาลตำบลจันทบเพชร เรื่อง ระเบียบสภาเทศบาลตำบลจันทบเพชร ว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลตำบลจันทบเพชร พ.ศ. 2564 [ 17 ก.ย. 2564 ]190
10 เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 [ 17 ก.ย. 2564 ]81
11 เชิญประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 [ 17 ก.ย. 2564 ]91
12 เชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2 [ 20 ส.ค. 2564 ]98
13 เชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 [ 16 ก.ค. 2564 ]88
14 เชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลจันทบเพชร [ 7 พ.ค. 2564 ]199