เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th

 
 
ประชาสัมพันธ์งานกิจการสภา


เชิญประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมััยที่ 1 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1

    รายละเอียดข่าว

เชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมััยที่ 1 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1    เอกสารประกอบ

เชิญประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมััยที่ 1 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 ก.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ