เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  จดหมายข่าว ประจำเดือน เม.ย.-ม.ิย.64
   

จดหมายข่าว ประจำเดือน เม.ย.-ม.ิย.64

  จดหมายข่าว
   

จดหมายข่าว ประจำเดือน ธันวาคม 2563 - มีนาคม 2564

  โครงการแข่งขันกีฬาบายแบกเกมส์ต้านยาเสพติด ครั้งที่...
   

โครงการแข่งขันกีฬาบายแบกเกมส์ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2564

  120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
    วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายสันติ อุทุมพร นายกเทศมนตรีตำบลจันทบเพชร พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล และพสกนิกรชา...
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2562
 
กิจกรรม 58
คุยเฟื่องเรื่องกระท่อม

 

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงาน