เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th
 
 
 

 

 


  รณรงค์งดการรับของขวัญ No Gift Policy
    เมื่อวันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ.2566 เทศบาลตำบลจันทบเพชร จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ “รณรงค์ง...
  ร่วมกิจกรรม งานเครื่องเคลือบพันปี ประเพณีบ้านกรวด ...
    ระหว่างวันที่ 6-10 เมษายน 2566 เทศบาลตำบลจันทบเพชร โดย นายสันติ อุทุมพร นายกเทศมนตรีตำบลจันทบเพชร...
  เข้าร่วมต้อนรับ เอกอัครราชฑูต ณ กรุงพนมเปญ และคณะ
   

วันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 15.30 น. เทศบาลตำบลจันทบเพชร นายสันติ อุทุมพร นายกเทศมนตรีตำบลจันทบเพช...

  ร่วมสนับสนุนสิ่งของรางวัล เพื่อร่วมในการออกร้านกา...
    วันที่ 14 มีนาคม 2566 เลา 09.00 น. เทศบาลตำบลจันทบเพชร โดย นายสันติ อุทุมพร นายกเทศมนตรีตำบลจันทบ...
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2562

 
กิจกรรม 58
คุยเฟื่องเรื่องกระท่อม

 

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงาน