เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  มอบถุงยังชีพสำหรับผู้กักกันตัวเอง (เสี่ยงสูง)
    1 ตุลาคม 2564 นายสันติ อุทุมพร นายกเทศมนตรีตำบลจันทบเพชร พร้อมด้วย นางจันทรา ศิริมาศกุล สมาชิกสภาองค...
  งานเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
    "มุทิตาคาราวะ " งานเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นางปิโยรส มงคลดี ตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ ...
  22 ก.ย.2564 นายสันติ อุทุมพร นายกเทศมนตรีตำบลจันทบ...
    22 ก.ย.2564 นายสันติ อุทุมพร นายกเทศมนตรีตำบลจันทบเพชร พร้อมด้วย นายสัมฤทธิ์ บัตรประโคน ที่ปรึกษานาย...
  โครงการ กีฬาสานสัมพันธ็ ชุมชนต้านภัยยาเสพติด
    วันที่ 25 ก.ย.2564 นายสันติ อุทุมพร นายกเทศมนตรีตำบลจันทบเพชร /ประธานกองทุนสปสช. เป็นประธานเปิดโครงก...
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2562
 
กิจกรรม 58
คุยเฟื่องเรื่องกระท่อม

 

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงาน