เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  ลงพื้นที่ ออกเยี่ยมผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง ประจำเดือ...
   

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 นายสันติ อุทุมพร นายกเทศมนตรีตำยลจันทบเพชร มอบหมาย เจ้าหน้าที่บริบาล กองส...

  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดบ้านสายโท 6 เหนือ ประชุมร...
    วันนี้ 12 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลจันทบเพชร กองการศึกษา ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดบ้านสายโท 6 เหนือ ได...
  ส่งเสริมสนับสนุนให้มีสถานที่ออกกำลังกาย
    ส่งเสริมสนับสนุนให้มีสถานที่ออกกำลังกาย เพื่อใช้ในกิจกรรมการเล่นกีฬาทุกชนิดและพักผ่อนหย่อนใจ
  โครงการ "การนวดแผนไทย"
    โครงการ "การนวดแผนไทย" ร่วมสานต่อองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ มีท...
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2562
 
กิจกรรม 58
คุยเฟื่องเรื่องกระท่อม

 

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงาน