เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  จดหมายข่าว
   

จดหมายข่าว ประจำเดือน ธันวาคม 2563 - มีนาคม 2564

  โครงการแข่งขันกีฬาบายแบกเกมส์ต้านยาเสพติด ครั้งที่...
   

โครงการแข่งขันกีฬาบายแบกเกมส์ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2564

  120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
    วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายสันติ อุทุมพร นายกเทศมนตรีตำบลจันทบเพชร พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล และพสกนิกรชา...
  กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลจันทบเพชร
    กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลจันทบเพชร มอบเงินสวัสดิการทุนการศึกษาให้กับสมาชิกกองทุนจำนวน 2 ราย ได้แก่ 1....
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2562
 
กิจกรรม 58
คุยเฟื่องเรื่องกระท่อม

 

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงาน