เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  วันที่ 20 ธันวาคม 2564 เทศบาลตำบลจันทบเพชร งานกิจก...
    วันที่ 20 ธันวาคม 2564 เทศบาลตำบลจันทบเพชร งานกิจการสภาเทศบาล โดย นางม่อน เทียมทะนงค์ ประธานสภาเทศบ...
  เทศบาลตำบลจันทบเพชร นำโดย นายสันติ อุทุมพร นายกเทศ...
    เทศบาลตำบลจันทบเพชร นำโดย นายสันติ อุทุมพร นายกเทศมนตรีตำบลจันทบเพชร พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ พน...
  กองสวัสดิการสังคม โดย สมาชิกสภาเทศบาล และ เจ้าหน้า...
    เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลจันทบเพชร กองสวัสดิการสังคม โดย สมาชิกสภาเทศบาล และ เจ้าหน้าท...
  กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564
    20 ตุลาคม 2564 เทศบาลตำบลจันทบเพชร โดย นายสันติ อุทุมพร นายกเทศมนตรีตำบลจันทบเพชร พร้อมด้วย ผู้บริหา...
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2562
 
กิจกรรม 58
คุยเฟื่องเรื่องกระท่อม

 

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงาน