เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2562

คณะผู้บริหาร


นายสันติ  อุทุมพร
นายกเทศมนตรี


นายธนา  ยะปะตัง

นายวิชัย  แข็งแรง
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี

นายสัมฤทธิ์  บัตรประโคน
นายพิเศษ เหิมฉลาด
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี