เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 69 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ประชาสัมพันธ์ Mobile Application "อยู่ไหน" เพื่อเป็นกลไกลที่จะให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลคนหายและเข้าถึงการบริการภาครัฐอย่างเสมอภาค เท่าเทียม ทั่วถึง อีกทั้งยังสามารถแจ้งเบาะแสและค้นหาคนหายได้ด้วยตนเองผ่านระบบ QR Code ด้านล่าง [ 9 ก.ย. 2564 ]2
2 ข่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สคบ.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 3 เรื่อง [ 9 ก.ย. 2564 ]2
3 ประกาศเทศบาลตำบลจันทบเพชร เรื่อง รับ-โอน พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น หรือ ข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ประเภท อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) [ 25 ส.ค. 2564 ]8
4 ประชาสัมพันธ์การออกจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 [ 1 ก.ค. 2564 ]9
5 โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 13 พ.ค. 2564 ]37
6 ประชาสัมพันธ์ สารของประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเนื่องในวันคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2564 [ 11 พ.ค. 2564 ]29
7 รายงานการตรวจสอบบัญชีและงบการเงิน ณวันที่ 30 กันยายน 2563 [ 19 ก.พ. 2564 ]38
8 ประกาศ รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 [ 8 ก.พ. 2564 ]4
9 ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2564 [ 29 ม.ค. 2564 ]43
10 แบบรายการบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี พ.ศ.2564 [ 30 พ.ย. 2563 ]1
11 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต [ 23 พ.ย. 2563 ]24
12 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต [ 23 พ.ย. 2563 ]28
13 ประกาศเทศบาลตำบลจันทบเพชร เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 16 ต.ค. 2563 ]651
14 ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 [ 8 ต.ค. 2563 ]26
15 ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว ประจำเดือน มิถุนายน 2563 [ 8 ต.ค. 2563 ]33
16 ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 [ 8 ต.ค. 2563 ]23
17 ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว ประจำเดือน สิงหาคม 2563 [ 8 ต.ค. 2563 ]26
18 ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว ประจำเดือน กันยายน 2563 [ 8 ต.ค. 2563 ]27
19 รายงานผลการประเมินความพึ่งพอใจผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 5 ต.ค. 2563 ]6
20 ประกาศสรุปการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]9
 
หน้า 1|2|3|4