เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 101 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ขอประชาสัมพันธ์การพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ [ 22 พ.ย. 2565 ]1
2 การสร้างการรับรู้ความเข้าใจกับประชาชนเกีี่ยวกับการดำเนินโครงการสำคัญของรัฐบาล [ 15 พ.ย. 2565 ]5
3 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 [ 11 พ.ย. 2565 ]5
4 🇹🇭 "ธงไตรรงค์ ธำรงไทย" 🇹🇭 [ 9 พ.ย. 2565 ]10
5 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคนพิการเข้ารับการฝึกอาชีพ ประจำปี 2566 [ 1 พ.ย. 2565 ]16
6 ประกาศเทศบาลตำบลจันทบเพชร เรื่อง เปิดจำหน่ายสินค้าตลาดจุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกู ต.จันทบเพชร อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ [ 12 ต.ค. 2565 ]29
7 รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ [ 12 ต.ค. 2565 ]3
8 ประชาสัมพันธ์ ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ (e-Litigation) [ 8 ส.ค. 2565 ]65
9 แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ สคบ.เรื่องรู้ก่อน ช้อปอัญมณีผ่านทางออไลน์ และเล์อกใช้คาร์ชีทที่ได้มาตรฐานและใช้งานอย่างถูกวิธี [ 3 ส.ค. 2565 ]58
10 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ก่รรับสมัครเข้าร่วม "โครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ" [ 25 ก.ค. 2565 ]3
11 ประกาศเทศบาลตำบลจันทบเพชร เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ครั้งที่2) พ.ศ. 2565 [ 7 ก.ค. 2565 ]48
12 ประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มแจ้งซ่อมและบริหารจัดการปัญหาเมือง (Traffy Fondue) [ 27 มิ.ย. 2565 ]72
13 ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ [ 23 มิ.ย. 2565 ]66
14 ประชาสัมพันธ์โครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ รุ่นที่2 [ 21 มิ.ย. 2565 ]64
15 ขอประชาสัมพันธ์โครงการประกันรายได้เกษตร ชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี2564-2565 [ 17 มิ.ย. 2565 ]61
16 บริการออกรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 [ 9 มิ.ย. 2565 ]87
17 รับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริการที่ว่าง จำนวน ๒ อัตรา ๒ ตำแหน่ง [ 6 มิ.ย. 2565 ]86
18 ข่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สสช. โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (แจงนับ) [ 31 พ.ค. 2565 ]98
19 ประกาศเทศบาลตำบลจันทบเพชร เรื่อง ประกาศผู้มีผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่นของเทศบาลครั้งที่ 1 [ 18 พ.ค. 2565 ]74
20 ประกาศใช้แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลจันทบเพชร ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 15 มี.ค. 2565 ]112
 
หน้า 1|2|3|4|5|6