เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 83 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเทศบาลตำบลจันทบเพชร เรื่อง ประกาศผู้มีผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่นของเทศบาลครั้งที่ 1 [ 18 พ.ค. 2565 ]4
2 ประกาศใช้แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลจันทบเพชร ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 15 มี.ค. 2565 ]41
3 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลจันทบเพชร [ 15 มี.ค. 2565 ]36
4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2565 [ 15 มี.ค. 2565 ]42
5 ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง สุจริต โปร่งใส บุรีรัมย์ใสสะอาด 2565 และ งดรับ งดให้ ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [ 28 ก.พ. 2565 ]56
6 ประกาศเทศบาลตำบลจันทบเพชร เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2565 [ 28 ก.พ. 2565 ]49
7 ประกาศเทศบาลตำบลจันทบเพชร เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [ 23 ก.พ. 2565 ]49
8 ประกาศเทศบาลตำบลจันทบเพชร เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy) [ 14 ม.ค. 2565 ]73
9 ประกาศเทศบาลตำบลจันทบเพชร เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 (ปรับปรุงครั้งที่ 1) [ 11 ม.ค. 2565 ]79
10 ประกาศเทศบาลตำบลจันทบเพชร เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 (ปรับปรุงครั้งที่ 2) [ 11 ม.ค. 2565 ]77
11 ประกาศเทศบาลตำบลจันทบเพชร เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลจันทบเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ.2563-กันยายน พ.ศ.2564 [ 4 ม.ค. 2565 ]83
12 ประกาศ คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคลากรทั่วไปเพื่อแต่งตั้งเป็นพนังงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง [ 23 ธ.ค. 2564 ]86
13 ประกาศเทศบาลตำบลจันทบเพชร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 20 ธ.ค. 2564 ]87
14 เชิญชวนประชาชนผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านกรวด ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 [ 22 พ.ย. 2564 ]89
15 แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาใช้ในการพัฒนาส่งเสริมและปรับปรุงบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่ประชาชน [ 22 พ.ย. 2564 ]93
16 การต่อและออกใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ ยาเส้น และไพ่ ประจำปี 2565 [ 10 พ.ย. 2564 ]110
17 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ประชาสัมพันธ์ Mobile Application "อยู่ไหน" เพื่อเป็นกลไกลที่จะให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลคนหายและเข้าถึงการบริการภาครัฐอย่างเสมอภาค เท่าเทียม ทั่วถึง อีกทั้งยังสามารถแจ้งเบาะแสและค้นหาคนหายได้ด้วยตนเองผ่านระบบ QR Code ด้านล่าง [ 9 ก.ย. 2564 ]112
18 ข่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สคบ.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 3 เรื่อง [ 9 ก.ย. 2564 ]108
19 ประกาศเทศบาลตำบลจันทบเพชร เรื่อง รับ-โอน พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น หรือ ข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ประเภท อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) [ 25 ส.ค. 2564 ]116
20 ประชาสัมพันธ์การออกจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 [ 1 ก.ค. 2564 ]114
 
หน้า 1|2|3|4|5