เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th
 
 
  โครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประม...[วันที่ 2019-09-24][ผู้อ่าน 20]
 
  โครงการศูนย์สามวัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ ศูนย์อบร...[วันที่ 2019-09-12][ผู้อ่าน 20]
 
  โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบ...[วันที่ 2019-09-12][ผู้อ่าน 15]
 
  ประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสัญจร ประจำปีงบประมา...[วันที่ 2019-09-06][ผู้อ่าน 19]
 
  "โครงการผืนป่าอาเซียน" ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยตะโก...[วันที่ 2019-09-04][ผู้อ่าน 12]
 
  มอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ รพ.สต.บ้านสายโท 5 ใต้ จา...[วันที่ 2019-09-03][ผู้อ่าน 6]
 
  ร่วมเดินรณรงค์ป้องกัน กำจัด ลูกน้ำ ยุงลาย ในชุมชน[วันที่ 2019-08-22][ผู้อ่าน 9]