เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2562

กองสวัสดิการสังคม

 

นายกิติศักดิ์  เกียรติเจริญศิริ
ปลัดเทศบาล

นายสิปปภาส  นพเคราะห์
รองปลัดเทศบาล
นางสาวปิยวรรณ สุขเป็ง
รก.ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

นางสาวภัทรธิดาภรณ์
  
นายเวนิตย์ นุกาดรัมย์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

คนงานทั่วไป