เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2562

กองสวัสดิการสังคม
นางสาวปิยวรรณ สุขเป็ง

รก.ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

นางสาวภัทรธิดาภรณ์ ภูตะดา
  
นายเวนิตย์ นุกาดรัมย์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

คนงานทั่วไป