เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 138 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เผยแพร่แผนงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พศ.๒๕๖๕ [ 4 พ.ย. 2564 ]9
2 ประกาศผู้ชนะ โครงการวางท่อน้ำประปา บ้านสายโท 5 เหนือ หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2564 ]20
3 ประกาศผู้ชนะ โครงการขุดลอกสระน้ำบ้านตาปาง หมู่7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2564 ]13
4 จัดซื้อ-จัดจ้าง โครงการวางท่อน้ำประปา บ้านสายโท 5 เหนือ หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]17
5 จัดซื้อ-จัดจ้าง โครงการขุดลอกสระน้ำบ้านตาปาง หมู่7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2564 ]16
6 ประกาศผู้ชนะ โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บริเวณสำนักงานเทศบาล [ 20 ส.ค. 2564 ]22
7 จัดซื้อโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลจันทบเพชร อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ [ 11 ส.ค. 2564 ]23
8 ประกาศผู้ชนะ โครงการซ่อมบูรณะถนนลาดยาง (ถนนอยู่เย็น) ถนนภายในหมูบ้านสายโท 3 หมู่ 1 [ 1 มิ.ย. 2564 ]28
9 ประกาศผู้ชนะ โครงการปูผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตบ้านสายโท 8 กลาง-บ้านเก่าสายตะกู [ 1 มิ.ย. 2564 ]21
10 ประกาศผู้ชนะประกวดราคา โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ หน่วยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 28 พ.ค. 2564 ]25
11 ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง โครงการซ่อมบูรณะถนนลาดยาง (ถนนอยู่เย็น) ถนนภายในหมูบ้านสายโท 3 หมู่ 1 [ 25 พ.ค. 2564 ]20
12 ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง โครงการปูผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตบ้านสายโท 8 กลาง-บ้านเก่าสายตะกู [ 25 พ.ค. 2564 ]24
13 ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ หน่วยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 24 พ.ค. 2564 ]21
14 ประกาศผู้ชนะ โครงการจ้างเหมางานซ่อมผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชน สายโท 7 หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.พ. 2564 ]32
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน 1 คัน [ 28 ม.ค. 2564 ]35
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ถนน คสล. 5ใต้ ม.3 (ถนนลีลาวดี) [ 25 ม.ค. 2564 ]39
17 ประกาศผู้ชนะราคา ถนน คสล. 8ใต้ ม.9 (ถนนแตงกระโทก) [ 15 ม.ค. 2564 ]41
18 ประกาศเทศบาลตําบลจันทบเพชร เรื่อง ริบเงินหลักประกันเข้าเป็นรายได้ [ 15 ม.ค. 2564 ]43
19 ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังอัดเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ [ 14 ม.ค. 2564 ]40
20 จัดซื้อเต็นผ้าใบ จำนวน ๓ หลัง หน่วยงานสำนักปลัด เทศบาลตำบลจันทบเพชร ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ [ 12 ม.ค. 2564 ]42
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7