เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 133 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะ โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บริเวณสำนักงานเทศบาล [ 20 ส.ค. 2564 ]9
2 จัดซื้อโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลจันทบเพชร อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ [ 11 ส.ค. 2564 ]11
3 ประกาศผู้ชนะ โครงการซ่อมบูรณะถนนลาดยาง (ถนนอยู่เย็น) ถนนภายในหมูบ้านสายโท 3 หมู่ 1 [ 1 มิ.ย. 2564 ]18
4 ประกาศผู้ชนะ โครงการปูผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตบ้านสายโท 8 กลาง-บ้านเก่าสายตะกู [ 1 มิ.ย. 2564 ]12
5 ประกาศผู้ชนะประกวดราคา โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ หน่วยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 28 พ.ค. 2564 ]14
6 ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง โครงการซ่อมบูรณะถนนลาดยาง (ถนนอยู่เย็น) ถนนภายในหมูบ้านสายโท 3 หมู่ 1 [ 25 พ.ค. 2564 ]11
7 ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง โครงการปูผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตบ้านสายโท 8 กลาง-บ้านเก่าสายตะกู [ 25 พ.ค. 2564 ]14
8 ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ หน่วยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 24 พ.ค. 2564 ]10
9 ประกาศผู้ชนะ โครงการจ้างเหมางานซ่อมผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชน สายโท 7 หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.พ. 2564 ]23
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน 1 คัน [ 28 ม.ค. 2564 ]26
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ถนน คสล. 5ใต้ ม.3 (ถนนลีลาวดี) [ 25 ม.ค. 2564 ]27
12 ประกาศผู้ชนะราคา ถนน คสล. 8ใต้ ม.9 (ถนนแตงกระโทก) [ 15 ม.ค. 2564 ]28
13 ประกาศเทศบาลตําบลจันทบเพชร เรื่อง ริบเงินหลักประกันเข้าเป็นรายได้ [ 15 ม.ค. 2564 ]31
14 ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังอัดเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ [ 14 ม.ค. 2564 ]25
15 จัดซื้อเต็นผ้าใบ จำนวน ๓ หลัง หน่วยงานสำนักปลัด เทศบาลตำบลจันทบเพชร ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ [ 12 ม.ค. 2564 ]28
16 จัดซื้อโครงการก่อสร้าง คสล.ถนนภายในหมู่บ้านสายโท 8 ใต้ ม.9 (ถนนแตงกระโทก) [ 11 ม.ค. 2564 ]28
17 เผยแพร่แผนงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พศ.๒๕๖๔ [ 17 ธ.ค. 2563 ]24
18 จัดจ้างโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนชำรุดจากภัยธรรมชาติ (อุทกภัย) [ 24 พ.ย. 2563 ]31
19 จัดซื้อ-จัดจ้างเหมารถปรับอากาศ ๒ ชั้น จำนวน ๑ คัน ในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ ตามโครงการสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมทัศนศึกษา) สำหรับเด็กปฐมวัย อายุ ๓-๕ ปี ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดสายโท๖ เหนือ [ 24 ก.ย. 2563 ]22
20 ประกาศผู้ชนะโครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สารเคมีกำจัดลูกน้ำเป็นทราบเคลือบที่มีฟอส ๑%w/v แบบซองชา ๑ ซอง/๒๐ กรัม,ถังบรรจุ ๑,๒๕๐ ซอง จำนวน ๑๓ ถัง หน่วยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 18 ก.ย. 2563 ]22
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7