เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 62 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนภายในชุมชนบ้านสายโท 7 หมู่ 6 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 9 ส.ค. 2562 ]8
2 ประกาศ ราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านสายโท 6 ใต้ หมู่ที่5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มิ.ย. 2562 ]5
3 ประกาศ ราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านสายโท 5 ใต้ หมู่ที่3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มิ.ย. 2562 ]6
4 ประกาศ ราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านสายโท 4 ใต้ หมู่ที่10 (เส้นที่1และเส้นที่2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มิ.ย. 2562 ]4
5 ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนหนองดุม หมู่ที่2 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 13 พ.ค. 2562 ]5
6 ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนภายในชุมชนบ้านสายโท 4 ใต้ หมู่ที่10 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 13 พ.ค. 2562 ]5
7 ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง ถนนภายในชุมชน บ้านสายโท 3 หมู่ 1 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 3 พ.ค. 2562 ]5
8 ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง บ้านสายโท 5 เหนือ หมู่ 2 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 3 พ.ค. 2562 ]4
9 ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนบ้านสายโท 8 ใต้ หมู่ที่9 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 1 พ.ค. 2562 ]4
10 ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนบ้านสายโท 6 เหนือ หมู่ที่ 4 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 1 พ.ค. 2562 ]4
11 ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนบ้านสายโท 7 ใต้ หมู่ที่6 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 13 ก.พ. 2562 ]4
12 ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนบ้านสายโท 7 ใต้ หมู่ที่6 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 13 ก.พ. 2562 ]3
13 โครงการก่อสร้างรั้วรอบหนองน้ำ ชุมชนสายโท 8 เหนือ หมู่ที่ 8 ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ [ 11 ธ.ค. 2561 ]4
14 โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ (อัตโนมัติ) จำนวน 62 จุดภายในพื้นที่เทศบาลตำบลจันทบเพชร (รายละเอียดตามเทศบาลจันทบเพชรกำหนด) [ 3 ก.ย. 2561 ]5
15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนบ้านสายโท 7 ใต้ หมู่ที่ 6 ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ [ 22 ส.ค. 2561 ]5
16 จ้างเหมาสำรวจข้อมูลภาคสนาม ตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน [ 3 ส.ค. 2561 ]5
17 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดสายโท 6 เหนือ ปีงบประมาณ 2561 [ 17 ก.ค. 2561 ]4
18 จัดซื้อวัคซีน จัดซื้อยาคุมกำเนิด และวัสดุอื่นที่จำเป็นสำหรับโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ของเทศบาลตำบลจันทบเพชร ประจำปี 2561 [ 16 มิ.ย. 2561 ]4
19 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมถนนลาดยาง จำนวน 4 สายทาง ของเทศบาลตำบลจันทบเพชร ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ [ 12 มิ.ย. 2561 ]5
20 ประกาศ เรื่องวงเงินงบประะมาณราคากลางจ้างเหมารถปรับอากาศ 2 ชั้น ในโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 8 พ.ค. 2561 ]5
 
หน้า 1|2|3|4