เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 146 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสายโท 5 เหนือ หมู่ 2 [ 21 ก.พ. 2565 ]77
2 ประกาศผู้ชนะ โครงการซ่อมบูรณะถนนลาดยาง (ถนนเทพลีลา) ถนนภายในหมูบ้านสายโท 3 หมู่ 1 [ 21 ก.พ. 2565 ]73
3 ประกาศผู้ชนะ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสายโท 8 ใต้ ม.9 [ 17 ก.พ. 2565 ]64
4 ประกาศผู้ชนะ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสายโท 5 ใต้ หมู่ 3 [ 17 ก.พ. 2565 ]71
5 ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสายโท 8 ใต้ ม.9 [ 9 ก.พ. 2565 ]66
6 ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสายโท 5 เหนือ หมู่ 2 [ 9 ก.พ. 2565 ]65
7 ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสายโท 5 ใต้ หมู่ 3 [ 9 ก.พ. 2565 ]68
8 ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง โครงการซ่อมบูรณะถนนลาดยาง (ถนนเทพลีลา) ถนนภายในหมูบ้านสายโท 3 หมู่ 1 [ 9 ก.พ. 2565 ]71
9 เผยแพร่แผนงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พศ.๒๕๖๕ [ 4 พ.ย. 2564 ]135
10 ประกาศผู้ชนะ โครงการวางท่อน้ำประปา บ้านสายโท 5 เหนือ หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2564 ]139
11 ประกาศผู้ชนะ โครงการขุดลอกสระน้ำบ้านตาปาง หมู่7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2564 ]162
12 จัดซื้อ-จัดจ้าง โครงการวางท่อน้ำประปา บ้านสายโท 5 เหนือ หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]136
13 จัดซื้อ-จัดจ้าง โครงการขุดลอกสระน้ำบ้านตาปาง หมู่7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2564 ]169
14 ประกาศผู้ชนะ โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บริเวณสำนักงานเทศบาล [ 20 ส.ค. 2564 ]160
15 จัดซื้อโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลจันทบเพชร อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ [ 11 ส.ค. 2564 ]168
16 ประกาศผู้ชนะ โครงการซ่อมบูรณะถนนลาดยาง (ถนนอยู่เย็น) ถนนภายในหมูบ้านสายโท 3 หมู่ 1 [ 1 มิ.ย. 2564 ]149
17 ประกาศผู้ชนะ โครงการปูผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตบ้านสายโท 8 กลาง-บ้านเก่าสายตะกู [ 1 มิ.ย. 2564 ]142
18 ประกาศผู้ชนะประกวดราคา โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ หน่วยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 28 พ.ค. 2564 ]147
19 ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง โครงการซ่อมบูรณะถนนลาดยาง (ถนนอยู่เย็น) ถนนภายในหมูบ้านสายโท 3 หมู่ 1 [ 25 พ.ค. 2564 ]140
20 ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง โครงการปูผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตบ้านสายโท 8 กลาง-บ้านเก่าสายตะกู [ 25 พ.ค. 2564 ]143
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8