เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 91 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 จัดซื้อ- จัดจ้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดสายโท 6 เหนือ [ 16 มิ.ย. 2563 ]3
2 ประกาศผู้ชนะ โครงการ คสล.4 ใต้ ม.10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 8 มิ.ย. 2563 ]3
3 ประกวดราคาจ้างโครงการ คสล. 4 ใต้ ม.10 ด้วยวิธีอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28 พ.ค. 2563 ]5
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ คสล.8 ใต้ ม.9 ด้วยวิธีอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28 พ.ค. 2563 ]4
5 ประกวดราคาจ้าง คสล. 8ใต้ ม.9 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 19 พ.ค. 2563 ]8
6 ประกาศผู้ชนะประกวดราคา ถนน คสล. 5ใต้ ม.3 [ 15 พ.ค. 2563 ]7
7 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการ คสล. บ้านสายโท 5 ใต้ ม.3 ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 5 พ.ค. 2563 ]11
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการ คสล.5 ใต้ ม.3 (ถนนทานตะวัน) จ่ายเงินสะสม(ครั้งที่2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 เม.ย. 2563 ]12
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมบูรณะถนนลาดยางบ้านสายโท6 เหนือ หมู่4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 21 เม.ย. 2563 ]13
10 ประมาณราคาโครงการ คสล.สายโท 5 ใต้ ม.3 (ถนนทานตะวัน) [ 16 เม.ย. 2563 ]12
11 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมบูรณะถนนลาดยางบ้านสายโท 6 เหนือ หมู่ 4 [ 13 เม.ย. 2563 ]14
12 ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างประปาหอถังสูงชุมชนตาปาง หมู่ที่ 7 [ 1 เม.ย. 2563 ]13
13 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางโครงการ คสล.4 ใต้ ม.10 (ถนนวงแหวนรอบนอก) [ 26 มี.ค. 2563 ]13
14 โครงการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าชนิดเนื้อตาย (1โด๊ส) [ 20 มี.ค. 2563 ]14
15 โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง ชุมชนตาปาง [ 16 มี.ค. 2563 ]13
16 โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เคมีกำจัดลูกน้ำยุงลายและกำจัดแมลงไซเปอร์เมทรินจำนวน 3 รายการ [ 12 มี.ค. 2563 ]17
17 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนภายในชุมชนหนองดุม หมู่ 2(ถนนบัวบาน-ตะวันส่อง) [ 9 มี.ค. 2563 ]14
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนสายโท 3 หมู่ 1 ด้วยวิธีประกาวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ [ 26 ก.พ. 2563 ]16
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านสายโท 8 ใต้ ม.9 ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-biddging) [ 18 ก.พ. 2563 ]18
20 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตภายในชุมชนสายโท 3 หมู่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) [ 13 ก.พ. 2563 ]28
 
หน้า 1|2|3|4|5