เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 156 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนภายในหมู่บ้าน สายโท 4 ใต้ หมู่ 10 (ถนนวงแหวนรอบนอก) ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้่านกรวด จังหวัดบุุรีรัมย์ ด้วยวิธ๊ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28 มี.ค. 2566 ]0
2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนภายในหมู่บ้าน สายโท 8 ใต้ หมู่ 10 (ถนนทานตะวัน) [ 28 มี.ค. 2566 ]0
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด 81-100 คน แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสายโท 6 เหนือ เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธ๊ประกาดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 15 มี.ค. 2566 ]1
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด 81-100 คน แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสายโท 6 เหนือ เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28 ก.พ. 2566 ]6
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนภายในหมู่บ้านสายโท 5 กลาง หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ธ.ค. 2565 ]6
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนภายในหมู่บ้านสายโท 8 ใต้ หมู่ที่ 9 (ถนนทรงพระ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ธ.ค. 2565 ]10
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปูจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ถนนภายในหมู่บ้าน สายโท 6 ใต้ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ธ.ค. 2565 ]3
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปูจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ถนนภายในหมู่บ้าน สายโท 6 ใต้ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ธ.ค. 2565 ]3
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนภายในหมู่บ้านสายโท 5 ใต้ หมู่ที่ 3 (ถนนทานตะวัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ธ.ค. 2565 ]5
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนภายในหมู่บ้านสายโท 8 ใต้ หมู่ที่ 9 (ถนนเขียวดี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ธ.ค. 2565 ]4
11 ประกาศผู้ชนะ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสายโท 5 เหนือ หมู่ 2 [ 21 ก.พ. 2565 ]91
12 ประกาศผู้ชนะ โครงการซ่อมบูรณะถนนลาดยาง (ถนนเทพลีลา) ถนนภายในหมูบ้านสายโท 3 หมู่ 1 [ 21 ก.พ. 2565 ]82
13 ประกาศผู้ชนะ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสายโท 8 ใต้ ม.9 [ 17 ก.พ. 2565 ]76
14 ประกาศผู้ชนะ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสายโท 5 ใต้ หมู่ 3 [ 17 ก.พ. 2565 ]82
15 ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสายโท 8 ใต้ ม.9 [ 9 ก.พ. 2565 ]77
16 ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสายโท 5 เหนือ หมู่ 2 [ 9 ก.พ. 2565 ]75
17 ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสายโท 5 ใต้ หมู่ 3 [ 9 ก.พ. 2565 ]75
18 ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง โครงการซ่อมบูรณะถนนลาดยาง (ถนนเทพลีลา) ถนนภายในหมูบ้านสายโท 3 หมู่ 1 [ 9 ก.พ. 2565 ]77
19 เผยแพร่แผนงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พศ.๒๕๖๕ [ 4 พ.ย. 2564 ]147
20 ประกาศผู้ชนะ โครงการวางท่อน้ำประปา บ้านสายโท 5 เหนือ หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2564 ]149
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8