เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 116 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 จัดจ้างโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนชำรุดจากภัยธรรมชาติ (อุทกภัย) [ 24 พ.ย. 2563 ]4
2 จัดซื้อ-จัดจ้างเหมารถปรับอากาศ ๒ ชั้น จำนวน ๑ คัน ในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ ตามโครงการสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมทัศนศึกษา) สำหรับเด็กปฐมวัย อายุ ๓-๕ ปี ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดสายโท๖ เหนือ [ 24 ก.ย. 2563 ]12
3 ประกาศผู้ชนะโครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สารเคมีกำจัดลูกน้ำเป็นทราบเคลือบที่มีฟอส ๑%w/v แบบซองชา ๑ ซอง/๒๐ กรัม,ถังบรรจุ ๑,๒๕๐ ซอง จำนวน ๑๓ ถัง หน่วยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 18 ก.ย. 2563 ]11
4 ประกาศผู้ชนะโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนชำรุดเสียหายเกิดจากภัยธรรมชาติ (อุทกภัย) ถนนบ้านสายโท8ใต้ ม.9 [ 17 ก.ย. 2563 ]9
5 จัดซื้อโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนชำรุดเสียหายเกิดจากภัยธรรมชาติ (อุทกภัย) ถนนบ้านสายโท8ใต้ ม.9 [ 16 ก.ย. 2563 ]12
6 โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สารเคมีกำจัดลูกน้ำเป็นทราบเคลือบที่มีฟอส ๑%w/v แบบซองชา ๑ ซอง/๒๐ กรัม,ถังบรรจุ ๑,๒๕๐ ซอง จำนวน ๑๓ ถัง หน่วยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 16 ก.ย. 2563 ]12
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนภายในชุมชน สายโท6เหนือ หมู่4 (ถนนประชาอุทิศ8) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 2 ก.ย. 2563 ]14
8 ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง จ้างเหมารถปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 2คัน ตามโครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพคณะกรรมการชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2563 ณ.อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา [ 2 ก.ย. 2563 ]17
9 ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง จ้างเหมารถปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 3คัน ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลจันทบเพชร ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2563 ณ.อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา [ 2 ก.ย. 2563 ]16
10 ประกวดราคาจ้าง คสล. 6 เหนือ ม.4 (ถนนประชาอุทิศ8) ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 24 ส.ค. 2563 ]22
11 โครงการจัดซื้อหินคลุกจำนวน ๑๑๕ ตัน [ 10 ส.ค. 2563 ]17
12 ประกาศผู้ชนะจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ บ้านพัฒนานิคม ม.11 [ 7 ส.ค. 2563 ]15
13 ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง โครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณเทศบาลตำบลจันทบเพชร เพื่อแก้ปัญหาอุทกภัย [ 5 ส.ค. 2563 ]20
14 ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง โครงการจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง [ 5 ส.ค. 2563 ]11
15 ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ที่จำเป็นสำหรับใช้ในภารกิจของเทศบาล [ 5 ส.ค. 2563 ]13
16 ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง โครงการต่อเติมศาลา บ้านพัฒนานิคม ม.11 [ 3 ส.ค. 2563 ]18
17 ประกาศโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 1/2563 ประจำเดือน สค.-ตค. 2563 [ 30 ก.ค. 2563 ]15
18 ประกาศผู้ชนะ โครงการ คสล.8 ใต้ ม.9 (ถนนคงทรัพย์,ถนนคูสวย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.ค. 2563 ]15
19 ประกาศผู้ชนะ โครงการ คสล.4 ใต้ ม.10 (ถนนสุขใจ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ค. 2563 ]18
20 ประกาศผู้ชนะ โครงการ คสล.5 ใต้ ม.3 เส้นที่1 (ถนนรวมใจสามัคคี) และ เส้นที่2 (ถนนเฟื่องฟ้า)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ค. 2563 ]14
 
หน้า 1|2|3|4|5|6