วันที่
ชื่อเรื่อง
28  มี.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนภายในหมู่บ้าน สายโท 4 ใต้ หมู่ 10 (ถนนวงแหวนรอบนอก) ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28  มี.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนภายในหมู่บ้านสายโท 8 ใต้ หมู่ 9 (ถนนทานตะวัน) ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28  มี.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาจัดทำเครื่องเคลือบจำลอง และจัดทำหุ่นนักษัตรประจำปี (ปีเถาะ) พร้อมองค์ประกอบต่างๆ งานเครื่องเคลือบพันปีประเพณีบ้านกรวด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินโครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๖ หลักสูตร?งานซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีนเล็ก? จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2566
จ้างเหมาแต่งหน้า ทำผม จัดหารองเท้าและชุดผ้าไทย จำนวน 12 คน เพื่อเข้าร่วมในขบวนแห่งานเครื่องเคลือบพันปีประเพณีบ้านกรวด ในวันที่ 6 เมษายน 2566 ตามโครงการจัดงานเครื่องเคลือบพันปีประเพณีบ้านกรวด ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2566
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนภายในหมู่บ้าน สายโท 4 ใต้ หมู่ 10 (ถนนวงแหวนรอบนอก) ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
27  มี.ค. 2566
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนภายในหมู่บ้านสายโท 8 ใต้ หมู่ 9 (ถนนทานตะวัน) ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
24  มี.ค. 2566
จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพรถยนต์และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง (EMS) นข ๓๕๙๗ บร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน ๑ รายการ สำหรับเตรียมความพร้อมเครื่องพิมพ์ในการใช้งานภายในกองคลัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2566
จ้างแต่งหน้า ทำผม จัดหาเครื่องประดับ พร้อมชุดแต่งกาย วัสดุอุปกรณ์อื่นๆที่จำเป็นสำหรับผู้เข้าร่วมขบวน แห่ประเพณีสงกรานต์ จำนวน 37 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง