เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2562

กองช่าง

 

นายกิติศักดิ์  เกียรติเจริญศิริ
ปลัดเทศบาล

นายสิปปภาส  นพเคราะห์
รองปลัดเทศบาล
นายสมศักดิ์ เหิมฉลาด
ผู้อำนวยการกองช่างนายประเสริฐ  มงคลดี


ลูกจ้างประจำ ปฏิบัติหน้าที่ช่างไฟฟ้า


 นายมงคล ตุมผกา นายภาสกร จันที นายลิขิต แสนรัมย์
ผู้ช่วย จนท. การเงินและบัญชี คนงานทั่วไป   
คนงานทั่วไป