เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2562

กองช่าง

 

 


นายสมศักดิ์ เหิมฉลาด
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายประเสริฐ  มงคลดี นายมงคล ตุมผกา นายภาสกร จันที


ลูกจ้างประจำ

ปฏิบัติหน้าที่ช่างไฟฟ้า

ผู้ช่วยเจ้าที่การเงินและบัญชี
คนงานทั่วไป 

นายลิขิต แสนรัมย์ นางสาวชลลดา  เหิมฉลาด
คนงานทั่วไป ผู้ช่วยนายช่างโยธา