เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th
 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ ก.ท.จ.บร. เรื่อง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 3 เม.ย. 2566 ]4
2 ประกาศ ก.ท.จ.บร. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข เกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัด เทศบาลที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ2019 [ 3 เม.ย. 2566 ]3
3 ประกาศ ก.ท.จ.บร.เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนตำแหน่งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ. 2561 [ 21 มี.ค. 2566 ]2
4 ประกาศ ก.ท.จ.บร. เรื่อง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ. 2566 [ 13 มี.ค. 2566 ]3
5 ประกาศ ก.ท.จ.บร. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข เกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ฉบับที่ 2 [ 1 พ.ย. 2565 ]3
6 ประกาศ ก.ท.จ.บร. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับกระบวนการสอบแข่งขัน พ.ศ. ๒๕๕๘ [ 10 ต.ค. 2565 ]2
7 รายงานการจัดทำประกาศ ก.ท.จ.บุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2557 [ 3 ต.ค. 2565 ]3
8 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร [ 27 เม.ย. 2565 ]67
9 การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [ 27 เม.ย. 2565 ]53
10 การพัฒนาบุคลากร [ 27 เม.ย. 2565 ]57
11 การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร [ 27 เม.ย. 2565 ]58
12 มาตรฐานการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล [ 27 เม.ย. 2565 ]57