เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2562

กองคลัง

 

นายกิติศักดิ์  เกียรติเจริญศิริ
ปลัดเทศบาล

นายสิปปภาส  นพเคราะห์
รองปลัดเทศบาล


นายดร  หรีกประโคน

ผู้อำนวยการกองคลัง

 นายวีระพงษ์  แก้วสุข


นักวิชาการพัสดุนายวัชระชัย  สุขเป็ง นางสาวลักขณา  ฤทธิ์ยุง
นางสาวกัญญา  คำโนนม่วง
ผู้ช่วย จนท.พัสดุ  ผู้ช่วย จนท. ธุรการ   
ผู้ช่วย จนท. จัดเก็ยรายได้
 
 
   นางสาววัชพร จันทร์สระบัว
 
   ผู้ช่วย จนท. การเงินและบัญชี