เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2562

กองคลัง
นายดร  หรีกประโคนผู้อำนวยการกองคลัง

 

นายวีระพงษ์  แก้วสุข นางสาวกัญญา  คำโนนม่วง นางสาวภาวิณี จันทร์สระบัว
นักวิชาการพัสดุ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็ยรายได้ ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ


นางสาววัชพร  จันทร์สระบัว
นางณิชชา ซาซิโย
นางสาวยุพิน พรมพิลา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
จ้างเหมา
จ้างเหมา