เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2562

กองคลัง

นางสาวกาญจณา อยู่ระมัด


ผู้อำนวยการกองคลัง

 

นางสาวกัญญา  คำโนนม่วง นางสาววัชพร  จันทร์สระบัว นางสาวภาวิณี จันทร์สระบัว
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็ยรายได้ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ


นายอภิสิทธิ์ สุทธิประภา


จ้างเหมา
จ้างเหมา