เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2562

กองคลัง
นายดร  หรีกประโคนผู้อำนวยการกองคลัง

 


นายวีระพงษ์  แก้วสุข นางสาวกัญญา  คำโนนม่วง


นักวิชาการพัสดุ

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็ยรายได้นางสาววัชพร จันทร์สระบัว นายอภิสิทธิ์ สุทธิประภา
นางสาวกิดาการ ยิ่งรัมย์
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี   เจ้าเหมาบริการ 
  เจ้าเหมาบริการ