เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2562

สภาเทศบาลสภาเทศบาลตำบลจันทบเพชร-ว่าง-
ประธานสภาเทศบาล

-ว่าง-
รองประธานสภาเทศบาล


-ว่าง-
-ว่าง- -ว่าง-
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1-ว่าง- -ว่าง- -ว่าง-
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2-ว่าง- -ว่าง-
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2