เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2562

สภาเทศบาล

นางม่อน  เที่ยมทะนงค์
ประธานสภาเทศบาล
นายเจริญชัย  วงศ์มณฑล
รองประธานสภาเทศบาล


สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1


 
นายบุญรอด  แสนคำ
นายสมพล  เสาเปรีย นายสัมฤทธิ์  บัตรประโคน
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
 
นายนครินทร์  สวายประโคน
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
 

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2


 
 
 
นายลำพูน  แสนสุข
นายลำใย  บุญมี
นายสันต์  แต้มทอง
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2

นายวิโรจน์  พลแสน นายประเสริฐ  อยู่ระมัด
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2