เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th
 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 14 พ.ย. 2565 ]9
2 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]15
3 รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2565 [ 3 พ.ค. 2565 ]53
4 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม-มีนาคม 2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]58
5 รายงานการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 [ 28 มี.ค. 2565 ]39
6 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 28 ธ.ค. 2564 ]104
7 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 15 ต.ค. 2564 ]130
8 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]127
9 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564 [ 1 ก.ค. 2564 ]136
10 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม-มีนาคม 2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]144
11 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 เดือน กค.- กย.2563 [ 16 ต.ค. 2563 ]161
12 รายงานผลการดำเนินงาน เทศบาลตำบลจันทบเพชร (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2561) [ 15 ต.ค. 2562 ]190