เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2562

กองการศึกษา

นางวันดี  สุขา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางชนนิกานต์ พิบูล
นักวิชาการศึกษา
นางสาวพัชรกันย์  สุวงศ์
นางสายรุ้ง นุกาดรัมย์
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาววิภาดา ภาระจ่า นางสาวภัสรา ซาซิโย
ดูแลเด็ก จ้างเหมาบริการ

นางสุกัญญา  ดาศรี
จ้างเหมาบริการ
 


นายฤทธิเดช  โนนยาง
จ้างเหมาบริการ


นายสรรพกิจ กล้าหาญ
จ้างเหมาบริการ