เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ [ 8 มี.ค. 2564 ]25
2 แบบขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล (โบนัส) สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 18 พ.ย. 2563 ]28
3 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลจันทบเพชร [ 4 พ.ย. 2563 ]23
4 ประกาศเทศบาลตำบลจันทบเพชร เรื่อง รับ - โอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น หรือ ข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ [ 22 ต.ค. 2563 ]27
5 ประกาศเทศบาลตำบลจันทบเพชร เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีังบประมาณ พ.ศ.2564-2566 [ 7 ต.ค. 2563 ]25
6 ประกาศเทศบาลตำบลจันทบเพชร เรื่อง การปรัปรุงโครงสร้างระดับตำแหน่งสายงานบริหารท้องถิ่นในตำแหน่งปลัดเทศบาล [ 31 ส.ค. 2563 ]29
7 ประกาศ เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของเทศบาล [ 25 ส.ค. 2563 ]23
8 ใบลา [ 20 ก.ค. 2563 ]25
9 ใบลาพักผ่อน [ 20 ก.ค. 2563 ]24
10 คำร้องขอโอนย้าย [ 20 ก.ค. 2563 ]29
11 ประกาศ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติม ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง [ 23 พ.ค. 2562 ]23
12 ประกาศ ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ [ 15 ม.ค. 2562 ]22