เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2562

สถานที่ท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยว

จุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกู
อ่างเก็บน้ำห้วยตะโก


  

ที่พักสงฆ์พนมดิน


 
 

ปราสาทไบเบก