เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 76 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ประชาสัมพันธ์ แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลตำบลจันทบเพชร [ 30 ก.ย. 2561 ]42
62 ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าวประจำเดือน สิงหาคม-กันยายน 2561 [ 29 ส.ค. 2561 ]43
63 ประชาสัมพันธ์แผนการออกให้สำรวจทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2561 [ 20 ส.ค. 2561 ]38
64 ประกาศเทศบาลตำบลจันทบเพชร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 21 มี.ค. 2561 ]41
65 ประกาศเทศบาลตำบลจันทบเพชร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ประกาศ ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2560 [ 16 ต.ค. 2560 ]40
66 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แผนออกให้บริการจัดเก็บ ภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๕๙ [ 2 ก.พ. 2560 ]42
67 ขอความอนุเคราะห์เปิดประชาสัมพันธ์ [ 10 ม.ค. 2560 ]38
68 แบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2560 [ 27 ธ.ค. 2559 ]44
69 ประชาสัมพันธ์คู่มือประชาชน [ 20 พ.ย. 2559 ]44
70 ประชาสัมพันธ์แผนการออกให้สำรวจทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ประจำปี 2560 (ระหว่างวันที่ 21 - 25 พฤศจิกายน 2559) [ 15 พ.ย. 2559 ]41
71 ประกาศเทศบาลตำบลจันทบเพชร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 25 ต.ค. 2559 ]41
72 ประกาศเทศบาลตำบลจันทบเพชร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุประจำปี ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 25 ต.ค. 2559 ]41
73 ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และติดประกาศ [ 7 มี.ค. 2559 ]37
74 ระเบียบเทศบาลตำบลจันทบเพชร ว่าด้วยเครื่องแบบพนักงานเทศกิจ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรักษาความสงบ พ.ศ. ๒๕๕๗ [ 2 มิ.ย. 2558 ]42
75 รถประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษี ประจำปี ๒๕๕๘ [ 1 ม.ค. 2558 ]38
76 ประกาศอำเภอบ้านกรวด เรื่องการจัดพ่อค้าแม่ค้าเพื่อจำหน่ายสินค้าในตลาดจุดผ่อนปรนช่องสายตะกู (ตลาดใหม่) ต.จันทบเพชร อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ [ 2 มิ.ย. 2557 ]43
 
|1|2|3หน้า 4