เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 76 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 จดหมายข่าวประจำเดือน มกราคม 2563 [ 2 เม.ย. 2563 ]49
42 จดหมายข่าวประจำเดือน มีนาคม 2563 [ 2 เม.ย. 2563 ]49
43 ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) [ 24 มี.ค. 2563 ]35
44 ราคาประเมินสิ่งปลูกสร้างเทศบาลตำบลจันทบเพชร [ 17 ม.ค. 2563 ]58
45 ประกาศเทศบาลตำบลจันทบเพชร [ 14 ม.ค. 2563 ]57
46 รับชำระภาษีนอกเวลาราชการ [ 24 ธ.ค. 2562 ]28
47 การแสดงผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 3 ต.ค. 2562 ]46
48 แบบบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการรายบุคคล (แบบฟอร์ม) [ 20 ก.ย. 2562 ]54
49 ประชาสัมพันธ์ #ตำแหน่งงานว่างสำหรับคนหางาน ตำแหน่งงานว่างในจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือน สิงหาคม 62 [ 29 ส.ค. 2562 ]59
50 ประกาศ เรื่องผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างประเภท ทั่วไป [ 26 ส.ค. 2562 ]45
51 ประกาศเทศบาลตำบลจันทบเพชร เรื่องผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างประเภท ทั่วไป [ 26 ส.ค. 2562 ]48
52 ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าวประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ [ 25 ส.ค. 2562 ]43
53 ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าวประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ [ 25 ส.ค. 2562 ]39
54 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และวิธีการเลือกสรร พนักงานจ้าง [ 21 ส.ค. 2562 ]41
55 ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์ปฎิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเด็กเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 13 ส.ค. 2562 ]44
56 ประกาศเทศบาลตำบลจันทบเพชร เรื่อง แก้ไข ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อสรรหาและเลือกสรรแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างประเภท พนักงานจ้างทั่วไป [ 9 ส.ค. 2562 ]41
57 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคลากรเพื่อสรรหาและเลือกสรรแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างประเภท พนักงานจ้างทั่วไป [ 30 ก.ค. 2562 ]40
58 เอกสารเผยแพร่องค์ความรู้ เรื่อง สังคหวัตถุ 4 หลักธรรรมของการทำงานร่วมกับผู้อื่น [ 3 เม.ย. 2562 ]39
59 ภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ [ 9 ม.ค. 2562 ]40
60 จดหมายข่าวงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ เทศบาลตำบลจันทบเพชร ประจำเดือน พฤศจิกายน [ 21 พ.ย. 2561 ]39
 
|1|2หน้า 3|4