เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th
 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติ
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ [ 3 เม.ย. 2566 ]5
2 คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ [ 18 ต.ค. 2565 ]6
3 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติ [ 16 มิ.ย. 2563 ]136
4 กองคลัง [ 8 มิ.ย. 2563 ]133
5 คู่มือสำหรับประชาชน งานสังคมสงเคราะห์_Page_1 [ 8 มิ.ย. 2563 ]135
6 คู่มือสำหรับประชาชน ทะเบียนพาณิชย์_Page_01 [ 8 มิ.ย. 2563 ]128
7 คู่มือสำหรับประชาชนงานทะเบียนและบัตร [ 8 มิ.ย. 2563 ]133
8 คู่มือสำหรับประชาชนงานทะเบียนและบัตร_Page_001 [ 8 มิ.ย. 2563 ]131
9 คู่มือสำหรับประชาชน กองสาธารณสุข_Page_01 [ 8 มิ.ย. 2563 ]130
10 คู่มือสำหรับประชาชน กองช่าง_Page_01 [ 8 มิ.ย. 2563 ]126