เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th
 
 
 


โครงการกิจกรรม 5 ส .


วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลตำบลจันทบเพชร โดย นายสันติ อุทุมพร นายกเทศมนตรีตำบลจันทบเพชร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจันทบเพชร นายเรืองยศ จำปา รองปลัดเทศบาลตำบลจันทบเพช ข้าราชการและพนักงานเทศบาลตำบลจันทบเพชร ลงพื้นที่ทำความสะอาดและจัดเตียมสถานที่ ณ บริเวณตลาดจุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกู เพื่อจะดำเนินกิจกรรม ทำบุญตักบาตร ณ จุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกู ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565
2023-04-10
2023-04-07
2023-03-21
2023-03-14
2023-03-03
2023-03-01
2023-02-16
2023-01-25
2023-01-20
2023-01-18