เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th
 
 
 


"โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนต้นแบบห่างไกลยาเสพติดประจำปี 2565"


เทศบาลตำบลจันทบเพชร นายสันติ อุทุมพร นายกเทศมนตรีตำบลจันทบเพชร มอบหมาย นายวิชัย แข็งแรง รองนายกเทศมนตรีฯ เข้าร่วมลงนาม MOU "โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนต้นแบบห่างไกลยาเสพติดประจำปี 2565" ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านกรวด ช่วง 13.00 น. นายสันติ อุทุมพร นายกเทศมนตรี มอบหมาย นายวิชัย แข็งแรง รองนายกเทศมนตรีฯ คณะบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาล เข้าร่วมกิจกรรมกีฬา ณ สนามกีฬาหน้า ว่าที่การอำเภอบ้ากรวด จังหวัดบุรีรัมย์
2022-08-29
2022-07-19
2022-07-18
2022-06-27
2022-06-15
2022-06-14
2022-05-17
2022-03-25
2022-02-13
2021-12-20