เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th
 
 
 


ถวายเทียนเข้าพรรษา ปี 2565


ถวายเทียนเข้าพรรษา ปี 2565
ร่วมกับผู้นำชุมชนทุกหมู่ ประชาชนในเขตพืนที่ เทศบาลตำบลจันทบเพชร ณ ที่พักสงฆ์พนมดิน บ้านสายโท 7 ใต้

2022-08-29
2022-07-19
2022-07-18
2022-06-27
2022-06-15
2022-06-14
2022-05-17
2022-03-25
2022-02-13
2021-12-20