เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th
 
 
 


มอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ รพ.สต.บ้านสายโท 5 ใต้ จากหน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ 52 ต.ตาเป็ก อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์


วันที่ 3 กันยายน 2562 นายสันติ อุทุมพร เเละผู้บริหารร่วมรับมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ รพ.สต.บ้านสายโท 5 ใต้ จากหน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ 52 ต.ตาเป็ก อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์
2020-04-01
2020-04-01
2020-04-01
2020-04-01
2020-04-01
2020-03-27
2020-03-26
2020-03-18
2020-03-13
2020-03-01