เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th
 
 
 


ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดบ้านสายโท 6 เหนือ ประชุมร่างแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565


วันนี้ 12 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลจันทบเพชร กองการศึกษา ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดบ้านสายโท 6 เหนือ ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดสายโท 6 เหนือ โดย นายสันติ อุทุมพร นายกเทศมนตรีตำบลจันทบเพชร ประธานเปิด พร้อมด้วย นางขนิษฐา อุทุมพร ประธานกรรมการบริหารศูนย์ฯ /คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาล เข้าร่วมประชุมหารือ เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 และแต่งตั้งกรรมการบริการศูนย์ฯ ณ.ห้องประชุมเทศบาลจันทบเพชร #งานประชาสัมพันธ์เทศบาลจันทบเพชร
2022-11-07
2022-11-03
2022-10-25
2022-10-14
2022-08-29
2022-07-19
2022-07-18
2022-06-27
2022-06-15
2022-06-14