เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th
 
 
 


กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564


20 ตุลาคม 2564 เทศบาลตำบลจันทบเพชร โดย นายสันติ อุทุมพร นายกเทศมนตรีตำบลจันทบเพชร พร้อมด้วย ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ร่วมจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 โดยร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้ กำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้ ณ บริเวณข้างสนามกีฬากลางเทศบาลตำบลจันทบเพชร#งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลจันทบเพชร
2022-05-17
2021-12-20
2021-12-09
2021-11-09
2021-11-09
2021-11-09
2021-11-09
2021-11-09
2021-11-09
2021-11-09