เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th
 
 
 


ประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสัญจร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒


เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลจันทบเพชร โดยนายสันติ อุทุมพร นายกเทศมนตรีตำบลจันทบเพชร พร้อมคณะ ได้ต้อนรับ นายพนม เทียนทอง ปลัดอาวุโส นางยศสุดา สุขเป็ง ท้องถิ่นอำเภอบ้านกรวด พร้อมคณะผู้นำอปท.บ้านกรวด ข้าราชการ พนักงานทุกแห่ง ในโอกาสประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสัญจร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ จุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกู ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
2019-09-24
2019-09-12
2019-09-12
2019-09-06
2019-09-04
2019-09-03
2019-08-22