เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th
 
 
 


ลงพื้นที่สำรวจ คลองส่งน้ำห้วยกะน๊อบ ซึ่งไหลผ่านพื้นที่หมู่บ้าน ตั้งแต่หมู่ที่ ๔ ถึง หมู่ที่ ๗


นายสันติ อุทุมพร นายกเทศมนตรีตำบลจันทบเพชร มอบหมาย นายกิติศักดิ์ เกียรติเจริญศิริ ปลัดเทศบาลฯ พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาล ลงพื้นที่สำรวจ คลองส่งน้ำห้วยกะน๊อบ ซึ่งไหลผ่านพื้นที่หมู่บ้าน ตั้งแต่หมู่ที่ ๔ ถึง หมู่ที่ ๗ เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาวัชพืช เศษซากไม้ ที่ทำให้น้ำเน่าเสีย ในลำดับต่อ#งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลจันทบเพชร
2021-12-20
2021-12-09
2021-11-09
2021-11-09
2021-11-09
2021-11-09
2021-11-09
2021-11-09
2021-11-09
2021-11-09