เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th
 
 
 


ลงพื้นที่สำรวจผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


นายสันติ อุทุมพร นายกเทศมนตรีตำบลจันทบเพชร มอบหมาย นายธนา ยะปะตัง รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาล ลงพื้นที่สำรวจผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565#งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลจันทบเพชร
2021-12-20
2021-12-09
2021-11-09
2021-11-09
2021-11-09
2021-11-09
2021-11-09
2021-11-09
2021-11-09
2021-11-09