เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th
 
 
 


ซ่อมแซมถนนลาดยางที่เป็นหลุม เป็นบ่อ เพื่อให้ประชาชน สามารถสัญจร ไป - มา ได้ อย่าง สะดวก สะบาย


นายสันติ อุทุมพร นายกเทศมนตรีตำบลจันทบเพชร มอบหมาย นายกิติศักดิ์ เกียรติเจริญศิริ ปลัดเทศบาล พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมลงมือซ่อมแซมถนนลาดยางที่เป็นหลุม เป็นบ่อ เพื่อให้ประชาชน สามารถสัญจร ไป - มา ได้ อย่าง สะดวก สะบาย #งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลจันทบเพชร
2021-12-20
2021-12-09
2021-11-09
2021-11-09
2021-11-09
2021-11-09
2021-11-09
2021-11-09
2021-11-09
2021-11-09