เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th
 
 
 


ก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำ ห้วยกะน๊อบ บ้านตาปาง ม.7


นายสันติ อุทุมพร นายกเทศมนตรีตำบลจันทบเพชร พร้อมด้วย นายกิติศักดิ์ เกียรติเจริญศิริ ปลัดเทศบาล นายวันชนะ จันทร์แดง สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาล และ ผู้นำชุมชน พี่น้องชาวบ้านตาปาง ร่วมแรง ร่วมใจ ก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำ ห้วยกะน๊อบ บ้านตาปาง ม.7
2022-05-17
2021-12-20
2021-12-09
2021-11-09
2021-11-09
2021-11-09
2021-11-09
2021-11-09
2021-11-09
2021-11-09