เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th
 
 
 


โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ 2562


เทศบาลตำบลจันทบเพชร งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าร่วมโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
2019-09-24
2019-09-12
2019-09-12
2019-09-06
2019-09-04
2019-09-03
2019-08-22