เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th
 
 
 


กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลจันทบเพชร


กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลจันทบเพชร มอบเงินสวัสดิการทุนการศึกษาให้กับสมาชิกกองทุนจำนวน 2 ราย ได้แก่ 1.นายอนุชา ทำอาษา ม.13 2.น.ส.รมัย เครือมนต์ ม.13 มอบสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล 2 ราย ได้แก่ 1.นายกำพล สำแดงเดช ม.6 2.นางบุญเลี้ยง แสนกล้า ม.12
2021-04-23
2020-12-03
2020-10-21
2020-10-07
2020-09-21
2020-09-21
2020-09-17
2020-09-17
2020-09-12
2020-09-01