เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th
 
 
 


กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลจันทบเพชร


กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลจันทบเพชร มอบเงินสวัสดิการทุนการศึกษาให้กับสมาชิกกองทุนจำนวน 2 ราย ได้แก่ 1.นายอนุชา ทำอาษา ม.13 2.น.ส.รมัย เครือมนต์ ม.13 มอบสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล 2 ราย ได้แก่ 1.นายกำพล สำแดงเดช ม.6 2.นางบุญเลี้ยง แสนกล้า ม.12

2021-10-01
2021-10-01
2021-09-27
2021-09-27
2021-09-27
2021-09-27
2021-09-27
2021-09-27
2021-09-27
2021-09-27