เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th
 
 
 


โครงการศูนย์สามวัย


วันที่ 17 ก.ย.63 ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดสายโท 6 เหนือ จัดทำโครงการศูนย์สามวัย เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก สร้างความรักความอบอุ่นในครอบครัว พร้อมทั้งการให้ความรู้การป้องกันภัยต่างๆ ที่อาจเกิดกับเด็กๆ
2021-10-01
2021-10-01
2021-09-27
2021-09-27
2021-09-27
2021-09-27
2021-09-27
2021-09-27
2021-09-27
2021-09-27