เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th
 
 
 


โครงการท้องถิ่นรวมใจภักดิ์ รักพื้นที่สีเขียว


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการจัดโครงการท้องถิ่นรวมใจภักดิ์ รักพื้นที่สีเขียว โดยมี ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ผู้ปกครอง นักเรียนศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดสายโท 6 เหนือ ร่วม ปลูกต้นป่า บริเวณสนามกีฬากลางเทศบาลตำบลจันทบเพชร
2021-10-01
2021-10-01
2021-09-27
2021-09-27
2021-09-27
2021-09-27
2021-09-27
2021-09-27
2021-09-27
2021-09-27