เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th
 
 
 


โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีและโครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพคณะกรรมการชุมชน ประจำปี 2563


เมื่อวันที่ 10-11 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลจันทบเพชรดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีและโครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพคณะกรรมการชุมชน โดยจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การจัดการท่องเที่ยวชุมชนสวนวิภา สาธิตการแปรรูปข้าวเกรียบมันม่วง น้ำพริกเผา เห็ดหอม อำเภอวังน้ำเขียว และ เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆใน ชมรม TO BE NUMBERONE อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

2021-10-01
2021-10-01
2021-09-27
2021-09-27
2021-09-27
2021-09-27
2021-09-27
2021-09-27
2021-09-27
2021-09-27