เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th
 
 
 


ส่งมอบหน้ากากอนามัย


ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาล ส่งมอบหน้ากากอนามัยให้ประชาชนในพื้นที่ จำนวน 13 หมู่บ้าน ตามมาตรการแก้ไขสถานการณ์โรคติดเชื้อไสรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2020-07-08
2020-05-15
2020-04-27
2020-04-15
2020-04-13
2020-04-01
2020-04-01
2020-04-01
2020-04-01
2020-04-01