เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th
 
 
 


กำจัดแมลงปีกแข็ง


เจ้าหน้าที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลจันทบเพชร ลงพื้นที่ฉีดพ้นยากำจัดแมลงปีกแข็งให้กับประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน
2020-10-21
2020-10-07
2020-09-21
2020-09-21
2020-09-17
2020-09-17
2020-09-12
2020-09-01
2020-08-19
2020-08-17