เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th
 
 
 


กำจัดแมลงปีกแข็ง


เจ้าหน้าที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลจันทบเพชร ลงพื้นที่ฉีดพ้นยากำจัดแมลงปีกแข็งให้กับประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน
2020-07-08
2020-05-15
2020-04-27
2020-04-15
2020-04-13
2020-04-01
2020-04-01
2020-04-01
2020-04-01
2020-04-01