เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th
 
 
 


"การแข่งขันกีฬา ท้องถิ่นบ้านกรวด 2563"


"การแข่งขันกีฬา ท้องถิ่นบ้านกรวด 2563" โดยเทศบาลตำบลจันทบเพชร และ อบต.สายตะกู ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นบ้านกรวด ประจำปี 2563 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ท่าน ส.ส.รุ่งโรจน์ ทองศรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 23-28 มกราคม 2563 ณ สนามกีฬาตลาดนิคมปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
2020-05-15
2020-04-27
2020-04-15
2020-04-13
2020-04-01
2020-04-01
2020-04-01
2020-04-01
2020-04-01
2020-03-27